Velkommen til wikien for faget NORD6110 Norsk 2.0 Nye perspektiver på norskdidaktikk

*Kurset er tidligere gjennomført under tittelen NORD6110 Fagdidaktisk komponent. Vi tilbyr kurset igjen våren 2017. Ta kontakt med NTNU Videre dersom du er interessert i å delta.*


I dette kurset vil du lære om viktige norskdidaktiske emner som språk- og litteraturundervisning, bruk av digitale verktøy, og vurdering for læring i norskfaget.Du vil også lære å forske på din egen lærerpraksis.

Faget gir 15 studiepoeng og kan anvendes som en del av Nordisk basis i NTNUs etter- og videreutdanningstilbud.
Kurset er utviklet av Program for lærerutdanning i samarbeid med Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap.

På denne wikien finner du pensumlisten, lenker til nettforelesningene, diskusjonsforum og andre ressurser som du kan bruke i faget.
hjemmesidene til NTNU Videre finner du praktisk informasjon. Denne siden blir imidlertid ikke oppdatert underveis i semesteret.
På fagets itslearningsider finner du mer informasjon om arbeidskrav underveis og lignende (krever innlogging med brukernavn og passord).

Presentasjon av faglærerne:

Randi Farstad er fagansvarlig våren 2017, og vil være den som administrerer arbeidsoppgaver og vurderer disse. Hun vil også være ansvarlig for samlinga i april.

Videoforelesningene er laget av:
Henning Fjørtoft
Hildegunn Otnes

Faget er delt inn i fire hovedområder:

1) Undervisningsdesign
2) Literacy (lese- og skriveopplæring)
3) Digitale verktøy og sosiale medier
4) FoU i teori og praksis

Emnene i faget vil følge denne rekkefølgen, og selv om videoforelesningene handler om forskjellige tema, er det naturlig å følge den anbefalte progresjonen. På pensumsiden er bøker og artikler organisert etter de fire hovedområdende.

Kompetansemål for kurset:

  • beherske undervisningsdesign i norskfaget, anvende læreplan, drive vurdering for og av læring og begrunne faglige valg
  • anvende digitale verktøy og sosiale medier i undervisning og læring
  • bruke forskning og utviklingsarbeid for å utvikle egen lærerpraksis, og formidle egne faglige refleksjoner skriftlig og muntlig

Kurset er nettbasert med obligatoriske innleveringer underveis, en obligatorisk samling i Trondheim, og mappevurdering til slutt.
I denne oversiktsforelesningen kan du lære mer om hovedstrukturen i faget.