Undervisningsdesign
De siste årene har vi fått mye ny kunnskap om hvordan vi kan planlegge og vurdere elevers læring både i Norge og internasjonalt. Undervisningsdesign er derfor det første temaet vi tar opp i faget. Dette emnet har også flest videoforelesninger slik at du kommer raskt inn i fagstoffet.

Videoforelesninger
Undervisningsdesign
Undervisningsmodus
Hva er kompetanse?
Operasjonalisering av kompetansemål

Hva er vurdering?
Formativ og summativ vurdering
Metoder for formativ vurdering
Vurderingssystemer og vurderingens historie i Norge
Baklengs planlegging
Konstruktivisme
Bevis for læring - kan alt vurderes?
Vurdering for læring og ledelse

Sentrale begreper
  • kompetanse
  • kompetansemål
  • læreplananalyse
  • operasjonalisering
  • Big Ideas
  • formativ og summativ vurdering
  • normbasert, kriteriebasert og ipsativ vurdering
  • konstruktivisme
  • klargjøringskjede
  • formidlingspedagogikk og aktivitetspedagogikk

Pensum
Fjørtoft (2016): Effektiv planlegging og vurdering. Læring med mål og kriterier i skolen, Bergen: Fagbokforlaget, s. 15-124.
Fjørtoft (2014): Norskdidaktikk, Bergen. Fagbokforlaget, kap. 10 og 11


Fisher og Frey (2009): “Feed up, feed back, feed forward” i //Educational Leadership// vol. 67, nr. 3, s. 20-25

Andre ressurser